Skip directly to content

Missie en doelstelling

Missie en doelstelling

Huuringent heeft als doel het aanbod en de betaalbaarheid van private huurwoningen te verbeteren. Door hoofdhuurder te worden van een aantal woningen biedt huuringent haar eigenaars voldoende garanties op huurinkomsten en een goed onderhoud van de woning zodat zij de woningen zorgeloos kunnen (blijven) verhuren.

Huuringent verhuurt de woningen onder aan woonbehoeftige huurders die hier volgens een toewijsreglement voor in aanmerking komen. De vereniging biedt alleenstaanden, grotere gezinnen, mensen met een specifieke woonnood en bescheiden inkomens extra woonkansen.

Huuringent wil met een gedreven team een betrouwbare, responsieve huurpartner zijn van en voor de stad Gent. Het wil een eerlijke en betaalbare huurmarkt helpen creëren in Gent voor alle Gentenaars, zowel huurders als verhuurders

Doelgroepen

Eigenaars

Alle eigenaars met een eigendom in Gent (die ze niet zelf bewonen) en die geïnteresseerd kunnen zijn in een ondersteuning van hun verhuring. We focussen op private verhuurders die uit onderzoek vaak 50+ en ondernemend blijken te zijn.Huuringent richt zich naar alle types woningen en houdt rekening met de beoogde doelgroep van huurders. Zo mikken we voornamelijk op bescheiden woningen. 

Huurders

Alle mensen die willen huren in Gent maar niet (snel) in aanmerking komen voor een sociale woning en niet zomaar een kwalitatieve woning op de private huur- of koopmarkt vinden. 

Iedereen die op de private huurmarkt wil huren, kan zich inschrijven bij huuringent. Bij de toewijzing van een woning wordt voorrang gegeven aan een bepaalde doelgroep kandidaathuurders. Zo krijgen alleenstaanden, grote gezinnen, mensen met een bescheiden inkomen, inwoners van Gent, bewoners van een noodwoning of transitwoning en mensen die onteigend zijn in Gent meer kans om een woning te huren. Huuringent wil voor elke kandidaathuurder een passende woning aanbieden zowel naar betaalbaardheid als naar bezetting.