Skip directly to content

Eerlijk verhuursysteem

Iedereen die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan inschrijven als kandidaathuurder. Bij het verhuren van woningen geeft Huuringent meer kansen aan kandidaathuurders die het iets moeilijker hebben om een woning te vinden op de private woonmarkt in Gent.

Huuringent hanteert hierbij een eerlijk en objectief toewijssysteem die meer kansen biedt aan:

  • alleenstaanden

  • gezinnen (op basis van personen ten laste)

  • personen met een bescheiden inkomen

  • inwoners van Gent

  • bewoners van een transitwoning of noodwoning in Gent

  • personen wiens woning in Gent onteigend is

De kandidaat met de meeste punten krijgt als eerste de keuze om de woning te huren.

Hou er wel rekenng mee dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan 40% van het netto inkomen gebaseerd op de laatste drie maanden.

Huuringent wil steeds rekening houden met de actuele situatie van kandidaathuurders, daarom wordt het puntenaantal minstens tweejaarlijks geactualiseerd.

Iedere kandidaathuurder heeft ook zelf de verantwoordelijkheid om bij een wijziging van zijn situatie (loon, gezinssamenstelling,...) deze aan huuringent door te geven.

Je kan het volledige toewijsreglement hier vinden.