Skip directly to content

Eerlijk verhuursysteem

Iedereen die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan inschrijven als kandidaathuurder. Bij het verhuren van woningen geeft huuringent aan bepaalde groepen huurders, die het moeilijker hebben om op de private huurmarkt een woning te vinden, de kans een goede woning te huren. Huuringent hanteert hierbij een eerlijk en objectief systeem op basis van punten. Zo maken volgende  groepen huurders meer kans om een woning te huren:

  • alleenstaanden

  • gezinnen (op basis van personen ten laste)

  • personen met een bescheiden inkomen

  • inwoners van Gent

  • bewoners van een transitwoning of noodwoning in Gent

  • personen wiens woning in Gent onteigend is

Hou er wel rekening mee dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan 33% van het gezamenlijk belastbaar inkomen of 40% van het netto inkomen. We willen uiteraard dat de woning betaalbaar blijft voor u.

Huuringent wil steeds rekening houden met de actuele situatie van kandidaathuurders, daarom wordt het puntenaantal jaarlijks aangepast. Zo wordt een beschikbare woning aan de juiste kandidaathuurder verhuurd. De kandidaathuurders zullen dan ook jaarlijks een uitnodiging ontvangen om hun documenten in te dienen bij huuringent indien ze ingeschreven willen blijven in het kandidatenregister.

Iedere kandidaathuurder heeft ook zelf de verantwoordelijkheid om bij een wijziging van zijn situatie (loon, gezinssamenstelling, ...) deze aan huuringent door te geven.