Skip directly to content

Hoe inschrijven?

Inschrijven als kandidaathuurder kan op onze wekelijkse zitdag op woensdagnamiddag van 14u00 tot 18u00 in het kantoor van huuringent (Voldersstraat 1, 9000 Gent). Zorg ervoor dat je zeker alle documenten meebrengt bij de inschrijving.

Documenten

Bij inschrijving brengt u zeker volgende documenten mee:

 • kopie identiteitskaart
 • attest gezinssamenstelling (gratis te verkrijgen bij de dienst bevolking van je stad of gemeente)
 • attest woonhistoriek (gratis te verkrijgen bij de dienst bevolking van je stad of gemeente)
 • kopie van het meest recente aanslagbiljet van de belastingen
 • loonattest (van de laatste 3 maanden) of bewijs van uitkering bij bepaalde instanties 

Let op!

 • Indien u in aanmerking komt voor een sociale woning, brengt u een inschrijvingsbewijs van minstens één organisatie waar u sociaal kan huren indien u in aanmerking komt om sociaal te huren mee.
 • Indien u op heden een huursubsidie ontvangt of een officiële toezegging heeft voor een (toekomstige) huursubsidie, brengt u hiervan het bewijs mee.
 • Indien u aantoon dat u voor minimum voor 50% co-ouderschap over uw kind(eren) heeft, houden we hier rekening mee in uw kandidatuur.
 • Kandidaathuurders die momenteel nog niet samenwonen en zich samen wensen in te schrijven, brengen van elke kandidaathuurder bovenstaande documenten mee.
 • Kandidaathuurders die samenwonen brengen élk een attest woonhistoriek mee.
 • Indien samenwonende kandidaathuurders geen gemeenschappelijk aanslagbiljet van de belastingen hebben, moet élke kandidaathuurder zijn aanslagbiljet van de belastingen meebrengen.

Inschrijving

We kunnen u niet inschrijven als u niet alle documenten mee heeft op het moment van inschrijving.

De inschrijving is pas volledig als alle gegevens ingevuld zijn en als alle gevraagde documenten en attesten zijn afgeleverd.