Skip directly to content

Hoe verloopt een samenwerking met Huuringent?

Huuringent neemt uw woning in hoofdhuur voor in principe 3 jaar, regelt de meeste administratieve zaken en verhuurt de woning onder aan kandidaathuurders die zich bij ons inschrijven.

Huuringent is een betrouwbare huurder en garandeert vanuit de verplichtingen als hoofdhuurder:

  • Stipte betaling van de huur
  • Controle op het onderhoud van de woning (‘goede huisvaderschap’)
  • Uitvoeren huurdersherstellingen bij einde van de huurovereenkomst (‘teruggaveplicht’)

We werken als volgt:

  • verkennend gesprek + uitleg over onze werking
  • het pand samen bezichtigen + eerste inschatting van de kwaliteit van de woning
  • bespreking van de huurprijs en timing verhuur + ontwerp huurovereenkomst
  • afsluiten huurovereenkomst
  • plaatsbeschrijving + conformiteitsattest
  • regelmatig contact ivm de verhuring van de woning

Onze werking wordt verrekend in de overeengekomen hoofdhuurprijs.

De huurprijs van uw woning ligt lager maar u bent wel zeker van uw rendement, steekt geen tijd en energie meer in de verhuring en de opvolging van wanbetaling.