Skip directly to content

Inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven bij huuringent is heel makkelijk. Als je aan volgende voorwaarden voldoet, kan je bij ons iets huren:

  1.     je bent meerderjarig
  2.     je bent ingeschreven in het bevolkings- en/of vreemdelingenregister en woont legaal in Belgie. 
  3.     je hebt geen volle eigendom (of je verkoopt deze binnen de 12 maanden)

Huuringent houdt ook rekening met de betaalbaarheid. Bij de toewijzing van een woning gaan we er van uit dat de huurprijs niet hoger is dan 40% van je (netto) inkomen.