Skip directly to content

Werkwijze

Huuringent neemt de woning in hoofdhuur. De eigenaar sluit met huuringent een huurovereenkomst van 3 jaar of van 9 jaar af waarin de opzegmogelijkheden conform de woninghuurwet behouden blijven. Vanaf het afsluiten van de overeenkomst neemt huuringent de meeste eigenaarstaken over. 

Huuringent gaat als volgt te werk:

  1. Kennismaking met een verkennend gesprek en bezoek aan je pand

  2. Huuringent maakt je per mail een huurprijsvoorstel over

  3. Indien we akkoord zijn over de prijs maakt huuringent de huurovereenkomst en den plaatsbeschrijving op

  4. Huuringent start de verhuur en regelt de nodige praktische zaken zoals overname energie

  5. Huuringent volgt de huur en eventuele wederverhuur van je woning op en contacteert je indien nodig voor eigenaarsherstellingen.

 

Onze werking zit vervat in de huur. U ontvangt steeds 85% van de overeengekomen huurprijs en wij garanderen u steeds een stipte betaling en een goed onderhoud van de woning.

Voor meer informatie of andere concrete vragen, kan u steeds vrijblijvend contact met ons opnemen!