Skip directly to content

Werkwijze

Huuringent neemt de woning in hoofdhuur. De eigenaar sluit met huuringent een huurovereenkomst van 3 jaar of van 9 jaar af waarin de opzegmogelijkheden conform de woninghuurwet behouden blijven. Vanaf het afsluiten van de overeenkomst neemt huuringent de meeste eigenaarstaken over. 

Huuringent gaat als volgt te werk:

  • verkennend gesprek + uitleg over onze werking
  • het pand samen bezichtigen
  • overmaken van een huurprijsvoorstel
  • afsluiten huurovereenkomst
  • plaatsbeschrijving + conformiteitsattest
  • regelmatig contact ivm de verhuring van de woning

 

Onze werking zit vervat in de huur. U ontvangt steeds 85% van de overeengekomen huurprijs en wij garanderen u steeds een stipte betaling en een goed onderhoud van de woning.

Voor meer informatie of andere concrete vragen, kan u steeds vrijblijvend contact met ons opnemen!