Skip directly to content

Toewijzing woning

Op het moment een woning beschikbaar is, wordt gekeken welke kandidaathuurders voor de woning in aanmerking komen. De woning wordt aangeboden aan kandidaathuurders:

  1. van wie de keuze van type woning, ligging en minimum aantal slaapkamers overeenstemt met de beschikbare woning

  2. voor wie de woning groot genoeg is volgens de maximale bezettingsnorm

  3. voor wie de woning betaalbaar is. 

Voor de betaalbaarheid houden wij rekening met het gezamenlijk belastbaar inkomen en of het netto inkomen van de kandidaathuurder.

De huurprijs mag maximum 40% van het netto inkomen bedragen.

Bijvoorbeeld: voor een woonentiteit van €595/maand, is het minimum netto inkomen € 1 487

De kandidaathuurders worden uitgenodigd de woning te bezichtigen. De data in de uitnodiging dienen gerespecteerd te worden. 

De kandidaathuurder met het grootste puntenaantal en het best is gerangschikt volgens datum van inschrijving, krijgt als eerste de kans om de woning te huren.

De kandidaathuurder wordt uitgenodigd om de huurovereenkomst te overlopen en krijgt een huurovereenkomst van korte duur aangeboden.

De huurder is ook steeds verplicht te domiciliëren in de woning.