Skip directly to content

In welke gevallen wordt een kandidaathuurder geschrapt uit het inschrijvingsregister?

  • als hem een woning werd toegewezen en hij heeft aanvaard
  • als blijkt dat hij niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden
  • als de kandidaat werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen, of gegevens die door hem te kwader trouw werden gegeven
  • als de kandidaat daar schriftelijk om verzoekt
  • als de kandidaat 4 keer niet reageert op een uitnodiging om een woning te bezoeken
  • als de kandidaat 2 keer weigert om een aangeboden woning te huren