Skip directly to content

In welke gevallen wordt een kandidaathuurder geschrapt uit het inschrijvingsregister?

  • als hem een woning werd toegewezen en hij heeft aanvaard
  • als blijkt dat hij niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden
  • als hij werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen, of gegevens die door hem te kwader trouw werden gegeven
  • als hij daar schriftelijk om verzoekt
  • als hij twee keer weigert of twee keer niet reageert wanneer hem een woning wordt aangeboden die voldoet aan zijn keuze inzake ligging, type en aantal slaapkamers
  • als hij niet of niet tijdig reageert op de brief en de herinneringsbrief bij actualisering van het register.

De kandidaathuurder wordt door Huuringent schriftelijk op de hoogte gebracht van de schrapping.