Skip directly to content

Werking

Huuringent verhuurt private huurwoningen, die door de eigenaar aan ons zijn toevertrouwd. Huuringent neemt de woning in hoofdhuur en verhuurt deze onder aan huurders die hiervoor volgens het toewijsreglement in aanmerking komen.

Huuringent biedt op die manier, vanuit de verplichtingen die voortvloeien uit de hoofdhuurovereenkomst, de eigenaar een uniek aanspreekpunt en voldoende garanties op de betaling van de huur en ‘het goede huisvaderschap’.

Om als huurder in aanmerking te komen voor één van onze woningen, schrijft men zich in als kandidaathuurder. Klik hier om te zien aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke documenten u meebrengt.