Skip directly to content

Frequently asked questions

In welke gevallen wordt een kandidaathuurder geschrapt uit het inschrijvingsregister?

 • als hem een woning werd toegewezen en hij heeft aanvaard
 • als blijkt dat hij niet voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden
 • als de kandidaat werd ingeschreven op basis van onjuiste of onvolledige verklaringen, of gegevens die door hem te kwader trouw werden gegeven
 • als de kandidaat daar schriftelijk om verzoekt
 • als de kandidaat 4 keer niet reageert op een uitnodiging om een woning te bezoeken
 • als de kandidaat 2 keer weigert om een aangeboden woning te huren 

 

Wat als u niet meer samen met een mede-kandidaathuurder ingeschreven wil blijven?

Kandidaathuurders die onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven en zich niet langer samen kandidaat willen stellen hebben verschillende mogelijkheden:

 • slechts één kandidaathuurder wil zijn inschrijving behouden: het oorspronkelijke inschrijvingsnummer blijft behouden.
 • de kandidaathuurders komen onderling overeen wie het oorspronkelijke inschrijvingnummer behoudt en de andere kandidaathuurder schrijft opnieuw in.
 • de kandidaathuurders komen onderling niet overeen wie het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behoudt: het oorspronkelijk inschrijvingsnummer wordt geschrapt en de kandidaathuurders schrijven elk afzonderlijk opnieuw in.

Waarom is Huuringent opgericht?

 • De huurmarkt in Gent krimpt omdat verhuren vaak te intensief wordt voor (particuliere) eigenaars
 • De vraag naar private huurwoningen in Gent blijft echter even hoog

Daarom wil Huuringent eigenaars ondersteunen. Wij huren uw woning en volgen de verhuur, de betalingen, de administratie en het onderhoud voor u op.

 

Wat zijn uw voordelen als eigenaar?

Huuringent:

 • zorgt voor een correcte en stipte betaling van de huur
 • neemt administratieve lasten voor zijn rekening
 • volgt het onderhoud van de woning op
 • volgt de uitvoering van huurdersherstellingen op
 • is uw toegankelijk aanspreekpunt
 • neemt de zoektocht naar huurders op zich

 

Hoe verloopt een samenwerking met Huuringent?

Huuringent neemt uw woning in hoofdhuur voor in principe 3 jaar, regelt de meeste administratieve zaken en verhuurt de woning onder aan kandidaathuurders die zich bij ons inschrijven.

Huuringent is een betrouwbare huurder en garandeert vanuit de verplichtingen als hoofdhuurder:

 • Stipte betaling van de huur
 • Controle op het onderhoud van de woning (‘goede huisvaderschap’)
 • Uitvoeren huurdersherstellingen bij einde van de huurovereenkomst (‘teruggaveplicht’)

We werken als volgt:

 • verkennend gesprek + uitleg over onze werking
 • het pand samen bezichtigen + eerste inschatting van de kwaliteit van de woning
 • bespreking van de huurprijs en timing verhuur + ontwerp huurovereenkomst
 • afsluiten huurovereenkomst
 • plaatsbeschrijving + conformiteitsattest
 • regelmatig contact ivm de verhuring van de woning

Onze werking wordt verrekend in de overeengekomen hoofdhuurprijs.

De huurprijs van uw woning ligt lager maar u bent wel zeker van uw rendement, steekt geen tijd en energie meer in de verhuring en de opvolging van wanbetaling.

 

 

Wat zijn uw voordelen als huurder?

Huuringent garandeert u een:

 • correcte huurprijs
 • kwalitatieve woning
 • betrouwbare verhuurder
 • toegankelijk aanspreekpunt
 • een duidelijke huurovereenkomst

 

Hoe kan u inschrijven en wat neemt u mee?

Inschrijven kan:

 • Tijdens onze zitdag:

Woensdagmiddag van 14u tot 17u. Tussen 17u en 18u kan je steeds vooraf een afspraak vastleggen via 09/269.69.69 of info@huuringent.be

 

 • Meer informatie:

09 269 69 69
info@huuringent.be
Voldersstraat 1, 9000 Gent

Inschrijven kan enkel als u volgende documenten mee heeft:

 • identiteitskaart
 • loonattest (van de laatste 3 maanden) of bewijs van uitkering bij bepaalde instanties
 • attest gezinssamenstelling (te verkrijgen bij de Dienst Burgerzaken van de gemeente of stad waar u verblijft)
 • attest woonhistoriek (te verkrijgen bij de Dienst Burgerzaken van de gemeente of stad waar u verblijft)
 • indien van toepassing een inschrijvingsbewijs van een Gents sociaal verhuurkantoor en of een sociale huisvestingsmaatschappij
 • indien van toepassing een bewijs (bvb. vonnis) co-ouderschap.
 • indien van toepassing een bewijs va alimetatie
 • indien van toepassing een bewijs van verblijf in een transit-, nood- of onteigende woning in Gent

Huuringent geeft u een inschrijvingsbewijs mee en vraagt om wijzigingen in uw situatie zo snel mogelijk door te geven.

 

 

 

Wanneer kan u een woning huren?

Huuringent bekijkt woning per woning welke kandidaten best gerangschikt zijn volgens het toewijssysteem.

Deze kandidaten worden uitgenodigd om de woning te bezichtigen. De best gerangschikte krijgt als eerste de kans om de woning te huren.

Vervolgens tekent u de huurovereenkomst en start de huur.

 

Wie krijgt er meer kansen om te huren bij Huuringent?

Huuringent past een toewijsreglement toe waardoor volgende doelgroepen sneller kans maken op een huurwoning:

 • inwoners van Gent
 • alleenstaanden
 • kandidaten met personen ten laste
 • inwoners van een transit-,  nood- of    onteigende woning van stad Gent
 • kandidaten met een bescheiden inkomen

Welke woning kan u huren?

 • woningen volgens uw voorkeur (bvb. ligging, type en aantal slaapkamers)
 • woningen waarvan de huurprijs niet hoger van 40% van het netto-inkomen is
 • Woningen aangepast aan uw gezinssituatie

Woningen zijn altijd kwalitatief en u bent er verplicht te domiciliëren.

Pagina's