Skip directly to content

Frequently asked questions

Wie kan er huren bij Huuringent?

Iedereen die aan volgende voorwaarden voldoet:

  • meerderjarig zijn
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • geen eigendom bezitten (of bereid zijn deze te verkopen)
  • Indien u in aanmerking komt voor een sociale woning legt u een inschrijvingsbewijs van Gents sociaal verhuurkantoor of een Gentse sociale huisvestingsmaatschappij voor.

 

Pagina's